Børnefestivallens tema er De levende Brikker. Dette tema handler om, at vi alle er en del af et større puslespil. Hverken den enkelte brik eller fællesskabet kan bestå uden hinanden.

Børnefestival giver minikonfirmander en unik fællesskabsoplevelse, og gennem forskellige aktiviteter får børnene en oplevelse af at være en del af et kristent fællesskab, det være sig både på scenen, gennem sang, ved for- og eftermiddagsaktiviteter, i natkasser og gennem forkyndelsen.