Praktisk info

  • PR
   Indbydelser og plakater kan bestilles hos Pernille på landskontoret. Skriv en mail til national@kfum-kfuk.dk
  • Vil​ ​I​ ​vide​ ​mere,​ ​så​ ​kontakt
   Landskonsulent Heidi Seidelin, hs@kfum-kfuk.dk, 28683448
   Festivalchef Steffen Krøyer, 41621540           

   

  Kan du hjælpe?

  Det kræver mange frivillige at lave et arrangement som børnefestivalen.

  Derfor hører vi meget gerne fra alle, der har mulighed for at stille sig til rådighed i løbet af weekenden.

  Der er stor behov for voksne, der kan stå vagt dag, aften eller nat, samt til uddeling af mad m.m.

  Henvend dig til hs@kfum-kfuk.dk

   

  Frivillige med små-børn. Har du behov for at medbringe et mindre barn, er det vigtigt, at det ikke påvirker de opgaver, der er aftalt. Du er derfor selv ansvarlig for pasning af dit barn, imens du er optaget af dine opgaver.

   

  Hvem skal have en børneattest?

  Alle frivillige og ledere der er fyldt 15 år og som er sammen med børn under 15 år over længere tid , skal indhente en børneattest.

  Det kræver ikke medlemskab af KFUM og KFUK at være frivillig, men alle skal registreres via KFUM og KFUK.

  Vejledning til hvem det kræves af (+) og hvem der ikke behøver (-) :

  + Udvalgsmedlemmer i alle udvalg

  + Lederne

  + Band, teknik

  + Alle vagter på skoler

  + Hjælpere ved workshop inkl. festivaltid

  + Hjælpere bag og ved scenen

  - Uddelere af mad

  - Vejvisere

  - Dem der bygger op og tager ned

  BED OM BØRNEATTEST

  Her skal vi være

  Børnefestivalen 2020 afholdes i Thy, nærmere beskrivelse kommer.