Derfor hører vi meget gerne fra alle, der har lyst til at hjælpe til på Børnefestival.

Er du klar på at hjælpe? Så tag kontakt til Tommy Kragh på tommy@kfum-kfuk.dk.

Du kan tilmelde dig lige her.

Hvem skal have en børneattest?

Alle frivillige og ledere, der er fyldt 15 år, og som er sammen med børn under 15 år over længere tid, skal indhente en børneattest.

Det kræver ikke medlemskab af KFUM og KFUK at være frivillig, men alle skal registreres via KFUM og KFUK.

Vejledning til hvem det kræves af (+), og hvem der ikke behøver (-) :

+ Udvalgsmedlemmer i alle udvalg

+ Lederne

+ Band, teknik

+ Alle vagter på skoler

+ Hjælpere ved workshop inkl. festivaltid

+ Hjælpere bag og ved scenen

- Uddelere af mad

- Vejvisere

- Dem der bygger op og tager ned

BED OM BØRNEATTEST