• PR
    Indbydelser og plakater kan bestilles hos Pernille på landskontoret. Skriv en mail til national@kfum-kfuk.dk
  • Vil​ ​I​ ​vide​ ​mere,​ ​så​ ​kontakt
    Landskonsulent Heidi Seidelin, hs@kfum-kfuk.dk, 28683448
    Festivalchef Trine Ubbesen, trine@kfum-kfuk.dk